Posts tagged: węzły XML

XML – Typy wezłów dokumentu XML

Wartość – Typ węzła

 1. Element
 2. Atrybut
 3. Węzeł tekstowy
 4. Sekcja CDATA
 5. Referencja do encji
 6. Węzeł encji
 7. Instrukcja przetwarzania XML
 8. Komentarz XML
 9. Węzeł dokumentu XML
 10. Definicja typu dokumentu
 11. Część dokumentu XML
 12. Notacja XML