Posts tagged: resolv.conf

DHCP i ustawienie serwera wyszukiwania

Usilnie starałem się wymusić by przy starcie w resolv.conf zamiast serwerów wyszukiwania mojego lokalnego pojawiły się serwery google, np. 8.8.8.8
Sposób okazał się bardzo prosty i możemy dokonać tego na co najmniej dwa sposoby.
Continue reading 'DHCP i ustawienie serwera wyszukiwania'»

Błąd przy odświeżaniu DHCP

Za sprawą poprzedniej ingerencji w plik resolv.conf otrzymałem następujący błąd:

mv cannot move /etc/resolv.conf.dhclient-new to /etc/resolv.conf: Operation not permitted

Skąd się wziął problem z brakiem przyzwolenia na przesunnięcie pliku otrzymanego od DHCP?
Wcześniej zmieniłem adresy nameserver-a, domen wyszukiwania i nazwy domenowej, a że chciałem zatrzymać je na stałe zabezpieczyłem plik przed możliwością jego zmiany za pomocą polecenia chattr które dostępne jest w systemie plików ext3 w sposób następujący: Continue reading 'Błąd przy odświeżaniu DHCP'»