Posts tagged: postgres

Problem z długościami geograficznymi w doctrine

Problem jaki mnie spotkał dotyczył projektu w diem-ie, który faktycznie jest rozbudowanym frameworkiem symfony.
Kłopot miałem z ustaleniem typu danych dla długości i szerokości geograficznych. Continue reading 'Problem z długościami geograficznymi w doctrine'»

Symfony i kodowanie bazy danych…

Mała podpowiedź dla osób mających problem ze zgodnością kodowania baz danych w symfony.

Pracuję na kilku środowiskach i na każda z nich jest inaczej kodowana. W związku z czym w każdym z nich inaczej dana strona się prezentowała i nie dotyczyło to bynajmniej błędnie zadeklarowanych css-ów lecz tzw.  krzaków kiedy to serwer, a właściwie przeglądarka stara się zinterpretować to co serwer jej wysyła. Continue reading 'Symfony i kodowanie bazy danych…'»

PostgreSQL – operacje na użytkownikach i bazie konsola

Dodawanie użytkownika

Aby dodać użytkownika lokalnego musimy przełączyć się na konto postgres

<code>su – postgres
</code>

Do tworzenia użytkownika służy polecenie createuser gdzie jako parametry podajemy opcje z jakimi ma być utworzone konto oraz nazwę użytkownika. Najczęściej używane opcje: Continue reading 'PostgreSQL – operacje na użytkownikach i bazie konsola'»

PostgreSQL – instalacja i konfiguracja

PostgreSQL jest jednym z najszybciej rozwijających się systemów bazodanowych na licencji OpenSources. Stanowi on doskonała alternatywę dla MySQL-a. W poniższym artykule przedstawię proces instalacji i konfiguracji serwera PostgreSQL.

Aby zainstalować wydajemy polecenie:

<code>aptitude install postgresql
</code>

Po wydaniu powyższego polecenia serwer baz danych zostanie zainstalowany. Pliki baz danych domyślnie znajdują się one w katalogu /var/lib/postgresql/8.3/main. Lokalizacje tę oczywiście możemy zmienić, ale serwer może mieć problemy z uruchomieniem (jeśli rozwiąże ten problem to zostanie opisana zmiana lokalizacji). Continue reading 'PostgreSQL – instalacja i konfiguracja'»

SZYBKIE POLECENIA KONSOLI psql

Podstawowe zwroty w konsoli psql
Przyśpieszające i ułatwiające pracę z bazą danych postgres

  • \c bazadnaych user – zmienia bazę danych na „bazadanych” z userem „user”
  • \q wyjście z konsoli psql do shella
  • \d listowanie zawartości bazy danych – wyświetlenie zawartych w bazie danych tabel
  • \l wyświetlenie wszystkich założonych baz danych

3xP czyli prawdziwie przydatne podstawy – postgres

Tworzenie bazy danych i nowego użytkownika.
Po instalacji serwera i uruchomieniu go przechodzimy na konto roota, skąd przełączamy się na użytkownika postgres.
# su postgress

Kolejnym krokiem jest już uruchomienie konsoli bazy postgress.
Wykonujemy polecenie psql, zatwierdzamy enterem i już jesteśmy w konsoli w której mamy pełen uprawnienia jako główny user. Continue reading '3xP czyli prawdziwie przydatne podstawy – postgres'»