Posts tagged: postgres konfiguracja

PostgreSQL – operacje na użytkownikach i bazie konsola

Dodawanie użytkownika

Aby dodać użytkownika lokalnego musimy przełączyć się na konto postgres

<code>su – postgres
</code>

Do tworzenia użytkownika służy polecenie createuser gdzie jako parametry podajemy opcje z jakimi ma być utworzone konto oraz nazwę użytkownika. Najczęściej używane opcje: Continue reading 'PostgreSQL – operacje na użytkownikach i bazie konsola'»

PostgreSQL – instalacja i konfiguracja

PostgreSQL jest jednym z najszybciej rozwijających się systemów bazodanowych na licencji OpenSources. Stanowi on doskonała alternatywę dla MySQL-a. W poniższym artykule przedstawię proces instalacji i konfiguracji serwera PostgreSQL.

Aby zainstalować wydajemy polecenie:

<code>aptitude install postgresql
</code>

Po wydaniu powyższego polecenia serwer baz danych zostanie zainstalowany. Pliki baz danych domyślnie znajdują się one w katalogu /var/lib/postgresql/8.3/main. Lokalizacje tę oczywiście możemy zmienić, ale serwer może mieć problemy z uruchomieniem (jeśli rozwiąże ten problem to zostanie opisana zmiana lokalizacji). Continue reading 'PostgreSQL – instalacja i konfiguracja'»