Posts tagged: oracle DB

oracle – podstawowe zapytania

Połączenie z bazą danych:

sqlplus username/password@database-name

Listowanie tabel powiązanych z aktualnie powiązanym użytkownikiem:

select tablespace_name, table_name from user_tables;

Wyświetlenie wszystkich tabel w bazie danych:

select tablespace_name, table_name from dba_tables;

Wylistowanie szytkich tabel z dostępem dla aktualnego usera, typu:

select tablespace_name, table_name from all_tables;

Informacje na temat tabeli pobieramy za pomocą polecenia:

desc <table_name>
</table_name>