Posts tagged: mysql

Event – Zadania w MySQL

Tworzenie procedury w MySQL np:
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE travels.MOVE_OLD_AUTOMAILER_RECORDS()
BEGIN
INSERT INTO anyDb.automailer_old(id, from_email, from_name, to_email, subject, body, alt_body, swift_message, created_at, sent_at, is_html, is_sending, is_sent, is_failed, started_sending_at)
SELECT * FROM anyDb.automailer WHERE sent_at <= (SELECT NOW() - INTERVAL 1 MONTH);
DELETE FROM anyDb.automailer WHERE sent_at <= (SELECT NOW() - INTERVAL 1 MONTH);
END $$
DELIMITER ;

Continue reading 'Event – Zadania w MySQL'»

MySQL – Częste zwroty

Kilka komend pomagających w administracji bazą danych MySQL, głównie te które pomagają w utrzymaniu wysokiej wydajności całości czyli optymalizacja i backup’y…

Continue reading 'MySQL – Częste zwroty'»

Błąd w logrotate…

Od pewnego czasu, prześladuje mnie w logach błąd:

/etc/cron.daily/logrotate:
error: error running shared postrotate script for ‚/var/log/mysql.log /var/log/mysql/mysql.log /var/log/mysql/mysql-slow.log ‚
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1 Continue reading 'Błąd w logrotate…'»

Symfony i kodowanie bazy danych…

Mała podpowiedź dla osób mających problem ze zgodnością kodowania baz danych w symfony.

Pracuję na kilku środowiskach i na każda z nich jest inaczej kodowana. W związku z czym w każdym z nich inaczej dana strona się prezentowała i nie dotyczyło to bynajmniej błędnie zadeklarowanych css-ów lecz tzw.  krzaków kiedy to serwer, a właściwie przeglądarka stara się zinterpretować to co serwer jej wysyła. Continue reading 'Symfony i kodowanie bazy danych…'»

Symfony i doctrine – przydatne zwroty

Generowanie losowego elementu z tablicy

{code type=php}
$userCount = Doctrine::getTable(‚User’)->count();
$user = Doctrine::getTable(‚User’)
->createQuery()
->limit(1)
->offset(rand(0, $userCount – 1))
->fetchOne();
{/code}
Zapytanie złożone po doctrinowemu zwróci nam losowy element z tablicy user
źródło

Continue reading 'Symfony i doctrine – przydatne zwroty'»

3xP czyli prawdziwie przydatne podstawy – postgres

Tworzenie bazy danych i nowego użytkownika.
Po instalacji serwera i uruchomieniu go przechodzimy na konto roota, skąd przełączamy się na użytkownika postgres.
# su postgress

Kolejnym krokiem jest już uruchomienie konsoli bazy postgress.
Wykonujemy polecenie psql, zatwierdzamy enterem i już jesteśmy w konsoli w której mamy pełen uprawnienia jako główny user. Continue reading '3xP czyli prawdziwie przydatne podstawy – postgres'»

Łączenie z bazą danych mysql z zewnętrznego hosta

Na własne potrzeby produkuję się nad stworzeniem programu sieciowego którego głównym zadaniem będzie pobieranie i wysyłanie danych z zewnętrznych serwerów na główny, który dysponuje bazą informacji.
Wszystko niby proste, aczkolwiek próba uruchomienia strony i test połączenia z zewnętrznego hosta z moim serwerem nie wypalił. Rozpocząłem więc poszukiwania. Continue reading 'Łączenie z bazą danych mysql z zewnętrznego hosta'»

Proste i przydatne zwroty w komunikacji php i mysql

Projektując prostą i skuteczną stronę www zawierającą informacje z bazy danych mysql warto skorzystać z poniższych sformułowań:

łączenie z bazą danych:

$db = new mysqli ('nazwa_hosta','nazwa_uzytkownika','haslo','nazwa_bazy');

Continue reading 'Proste i przydatne zwroty w komunikacji php i mysql'»