Posts tagged: konsola linux

Przeniesienie zadania do screena

Celem tego artykułu jest przedstawienie prostej metody na przeniesienie działającego w terminalu zadania do screena, co pozwoli nam na zwolnienie terminala i ponowny powrót do zadania.

Koniecznym do wykonania działania będą następujące aplikacje:

  • screen – oczywiście
  • disown (wbudowana w bash i zsh komenda)
  • reptyr lub retty – Reparent a running program to a new terminal
  • pgrep

Przenoszenie zadania na przykładzie.
Continue reading 'Przeniesienie zadania do screena'»