Posts tagged: bind-adress

Łączenie z bazą danych mysql z zewnętrznego hosta

Na własne potrzeby produkuję się nad stworzeniem programu sieciowego którego głównym zadaniem będzie pobieranie i wysyłanie danych z zewnętrznych serwerów na główny, który dysponuje bazą informacji.
Wszystko niby proste, aczkolwiek próba uruchomienia strony i test połączenia z zewnętrznego hosta z moim serwerem nie wypalił. Rozpocząłem więc poszukiwania. Continue reading 'Łączenie z bazą danych mysql z zewnętrznego hosta'»