Posts tagged: baseForm

Symfony – pole wymagane – komunikat

Jak ustawić komunikat wymaganego pola dla wszystkich formularzy, by zamiast informacji ‚required’ pojawiał się dowolny wybrany przez nas? Continue reading 'Symfony – pole wymagane – komunikat'»