Posts tagged: addMeta

Symfony – obiekt odpowiedzi i metaTagi…

Obiekt response umożliwia dodawanie informacji w sekcji meta.
Ma to dodatkową zaletę polegającą na tym, że takie działanie nie wymaga czyszczenia pamięci podręcznej i konfigurację ustalamy dla wszystkich widoków w akcji. Continue reading 'Symfony – obiekt odpowiedzi i metaTagi…'»