Książki

Komunikacja w zespole wirtualnym

Komunikacja w zespole wirtualnym

Autor: Stefaniuk Tomasz

Wraz ze zmianami zachodzącymi współcześnie w otoczeniu przedsiębiorstw, zmienia się forma i uwarunkowania pracy zespołowej. Z jednej strony, coraz większym problemem staje się dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z drugiej strony, zespół pracowników danego ...

39.43 zł (-6.57zł)
kup teraz
Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

Autor: Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda

Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został ...

42.00 zł (-7.00zł)
kup teraz
Konkurencja na rynku usług transportowych

Konkurencja na rynku usług transportowych

Autor: Rosa Grażyna

Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad ...

50.57 zł (-8.43zł)
kup teraz
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Autor: Eugeniusz Zieliński

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy ...

42.00 zł (-7.00zł)
kup teraz
Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa

Badania nad embrionami ludzkimi w świetle ...

Autor: Ewa Podrez, Tomasz Stawecki, Paulina Smulska

Współczesne nauki medyczne i przyrodnicze posiadają ogromne możliwości ingerencji w rozwój zygoty, embrionu i płodu ludzkiego. Społeczne oceny takich praktyk dalekie są od zgodności, a regulacja prawna budzi wiele zastrzeżeń. Prezentowana książka zajmuje się problemami badań nad embrionami ludzkimi z ...

30.18 zł (-5.82zł)
kup teraz

    Leave a Reply