Książki

Komunikacja w zespole wirtualnym

Komunikacja w zespole wirtualnym

Autor: Stefaniuk Tomasz

Wraz ze zmianami zachodzącymi współcześnie w otoczeniu przedsiębiorstw, zmienia się forma i uwarunkowania pracy zespołowej. Z jednej strony, coraz większym problemem staje się dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z drugiej strony, zespół pracowników danego ...

39.43 zł (-6.57zł)
kup teraz
Polityka pieniężna

Polityka pieniężna

Autor:

Książka oferuje spojrzenie na politykę pieniężną widzianą oczami wykładowców akademickich, ekonomistów związanych z bankiem centralnym oraz analityków bankowych. W treści poszczególnych rozdziałów widać wyraźne dążenie autorów do wzbudzenia zainteresowania ...

33.43 zł (-5.57zł)
kup teraz
Matematyka finansowa

Matematyka finansowa

Autor: Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda

Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został ...

42.00 zł (-7.00zł)
kup teraz
Bankowość

Bankowość

Autor:

Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i ...

50.57 zł (-8.43zł)
kup teraz
Konkurencja na rynku usług transportowych

Konkurencja na rynku usług transportowych

Autor: Rosa Grażyna

Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad ...

50.57 zł (-8.43zł)
kup teraz

    Leave a Reply