Książki

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Administracyjnoprawne aspekty jawności ...

Autor: Michał Igor Ulasiewicz

Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w ...

51.35 zł (-8.55zł)
kup teraz
Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji ...

Autor: Krzysztof Horubski

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne właściwe etapowi realizacji zamówienia publicznego. Do instrumentów tych zaliczono: ograniczenia przedmiotowych oraz podmiotowych zmian umów o zamówienia; nakaz dochodzenia roszczeń z tych umów; kontrolę zarządczą wykonywania ...

160.95 zł (-8.05zł)
kup teraz
Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim

Autonomia i integracja postępowań ...

Autor: Andrzej Stempniak

Publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie dotyczące wspólnych i oddzielnych części poszczególnych postępowań działowych, na które w polskim systemie prawnym składają się: zniesienie współwłasności, dział spadku oraz podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ...

159.34 zł (-9.66zł)
kup teraz

    Leave a Reply