Książki

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Administracyjnoprawne aspekty jawności ...

Autor: Michał Igor Ulasiewicz

Prezentowana monografia jest poświęcona ważnej teoretycznie i doniosłej praktycznie problematyce jawności działań administracji. Zawiera wszechstronną i kompleksową analizę prawnych gwarancji jawności, aktualnych poglądów przedstawicieli doktryny oraz wykładni przepisów przyjętej w ...

51.35 zł (-8.55zł)
kup teraz

    Leave a Reply