Category: Bazy danych

oracle – podstawowe zapytania

Połączenie z bazą danych:

sqlplus username/password@database-name

Listowanie tabel powiązanych z aktualnie powiązanym użytkownikiem:

select tablespace_name, table_name from user_tables;

Wyświetlenie wszystkich tabel w bazie danych:

select tablespace_name, table_name from dba_tables;

Wylistowanie szytkich tabel z dostępem dla aktualnego usera, typu:

select tablespace_name, table_name from all_tables;

Informacje na temat tabeli pobieramy za pomocą polecenia:

desc <table_name>
</table_name>

MySQL – Tworzenie kursora

Jeśli potrzebujesz w funkcji lub procedurze przelecieć po określonych rekordach w bazie danych to kursor okaże się najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej jeśli chodzi o bazy MySQL. Postgre okazuje się tutaj być potęgą. W postgresie wystarczy zadeklarować w zmiennej listę interesujących nas rekordów i w zwykłej pętli wiersz po wierszu możemy przejść po wszystkich rekordach.
Przykładowy kursor MySQL poniżej, opisy w kodzie.
Continue reading 'MySQL – Tworzenie kursora'»