SSH – Dodawanie kluczy

Po wczytaniu kluczy ssh do serwera należy je zaimportować poleceniem ssh-add.
Czasami, w zależności od konfiguracji maszyny mogą wystąpić z tym problemy i pojawi się monit:

ssh-add ~/.ssh/id_rsa.pub
Could not open a connection to your authentication agent.


Winna za taki efekt jest inicjacja ssh-agent który po prostu nie jest uruchomiona.
Startujemy agenta poleceniem:

eval `ssh-agent -s`

Po czym możemy już dodać nasze klucze właściwym poleceniem:

ssh-add

Leave a Reply