SCP – Kopiowanie plików na innym porcie

Istotna jest kolejność wprowadzanych parametrów do połączenia.
I tak, w przypadku kopiowania plików lokalnych na zdalny serwer najpierw podajemy porty, konfigurację kluczy plik lokalny i dopiero logowanie na serwer zdalny, czyli, np:

scp -P 2022 -i .ssh/klucz plik_lokalny username@hostIP:/sciezka/docelowa

Leave a Reply