DHCP i ustawienie serwera wyszukiwania

Usilnie starałem się wymusić by przy starcie w resolv.conf zamiast serwerów wyszukiwania mojego lokalnego pojawiły się serwery google, np. 8.8.8.8
Sposób okazał się bardzo prosty i możemy dokonać tego na co najmniej dwa sposoby.

Pierwszym jest edycja pliku

/etc/dhcp/dhclient.conf

Tam edytujemy linijkę:

#prepend domain-name-servers 

gdzie dodajemy nasz googlowy adres: 8.8.8.8;

Całość powinna wyglądać tak:

prepend domain-name-servers 8.8.8.8, 127.0.0.1;

Drugim rozwiązaniem jest edycja samego interfejsu internetowego i dodanie serwera domen w nim właśnie.
Sam plik znajduje się w ścieżce: /etc/network/interfaces
Sam interfejs którego zmiana mnie interesowała to eth0 i jego konfiguracja po zmianie wygląda następująco:

allow-hotplug eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
dns-nameservers 8.8.8.8

Potem oczywiście restart interfejsów poleceniem /etc/init.d/networking restart

Leave a Reply