Błąd przy odświeżaniu DHCP

Za sprawą poprzedniej ingerencji w plik resolv.conf otrzymałem następujący błąd:

mv cannot move /etc/resolv.conf.dhclient-new to /etc/resolv.conf: Operation not permitted

Skąd się wziął problem z brakiem przyzwolenia na przesunnięcie pliku otrzymanego od DHCP?
Wcześniej zmieniłem adresy nameserver-a, domen wyszukiwania i nazwy domenowej, a że chciałem zatrzymać je na stałe zabezpieczyłem plik przed możliwością jego zmiany za pomocą polecenia chattr które dostępne jest w systemie plików ext3 w sposób następujący:

# chattr +i /etc/resolv.conf

Wylistowanie katalogu:

# ls -l /etc/resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 53 lip 12 09:03 /etc/resolv.conf

Wydawać by się mogło że możemy plik edytować, lecz tutaj sam system plików dba o zabezpieczenie pliku.

# lsattr /etc/resolv.conf                                         
---i--------e-- /etc/resolv.conf

Jeśli chcemy oddać możliwość wprowadzania zmian w resolv.conf przez dhcp, musimy zdjąć zabezpieczenie ext3 za pomocą polecenia

# chattr -i /etc/resolv.conf; ls -l /etc/resolv.conf; lsattr /etc/resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 53 lip 12 09:03 /etc/resolv.conf
-------------e-- /etc/resolv.conf

Teraz możemy przetestować możliwość odświeżania pliku resolvera:

#dhclient eth0

Powinno zadziałać.

Leave a Reply