Symfony – pole wymagane – komunikat

Jak ustawić komunikat wymaganego pola dla wszystkich formularzy, by zamiast informacji ‚required’ pojawiał się dowolny wybrany przez nas?Komunikat ten definiujemy w klasie głównej formularzy, która to klasa znajduje się w pliku:

/lib/form/doctrine/BaseFormDoctrine.class.php

Po modyfikacji zawartość pliku powinna wyglądać mniej więcej tak:

<?php


abstract class BaseFormDoctrine extends sfFormDoctrine
{
  public function setup()
  {
      sfValidatorBase::setDefaultMessage('required', 'Pole wymagane.');
  }
}

w sfValidatorBase definiujemy komunikat jaki chcemy by pojawiał się w przypadku braku danych w polu formularzy

Leave a Reply