Symfony – obiekt odpowiedzi i metaTagi…

Obiekt response umożliwia dodawanie informacji w sekcji meta.
Ma to dodatkową zaletę polegającą na tym, że takie działanie nie wymaga czyszczenia pamięci podręcznej i konfigurację ustalamy dla wszystkich widoków w akcji.

Przykład:

public function executeMetatag(){
      $this->setLayout('nowy_layout);
      $obiektResponse = $this->getResponse();
      $obiektResponse -> addMeta('robots','NONE');
      $obiektResponse -> addMeta('keywords','jakieś słowa kluczowe');
      $obiektResponse -> setTitle('Nowy tytuł dla widoku'');
      $obiektResponse -> addStylesheet('css_widoku.css');
      $obiektResponse -> addJavaScript('javascript_widoku.js');
}

Przykład czytelny i jasny :)

Leave a Reply