Nowy projekt w symfony – krok po kroku…

Krótko i na temat, czyli instalacja i konfiguracja nowego projektu Symfony w punktach

 1. Zaczynamy od utworzenia nowego katalogu na w którym tworzony będzie projekt
  mkdir -p /home/mojekonto/public_html/katalogstrony
 2. Przygotowujemy Apacha pod nową testową domenę
  <VirtualHost xx.xxx.xxx.xxx:80>
  ServerName nowyprojektlocalhost
  DocumentRoot /home/mojekonto/public_html/katalogstrony/web
  ServerAdmin adminadres@xxxx.pl
  CustomLog /var/log/apache2/logiprojektu/log combined
  ErrorLog /var/log/apache2/logiprojektu/error_log
  DirectoryIndex index.php
  <Directory „/home/mojekonto/public_html/katalogstrony/web”>
  allowoverride all
  allow from all
  </Directory>
  alias /sf /home/mojekonto/public_html/katalogstrony/lib/vendor/symfony/data/web/sf
  <Directory „/home/mojekonto/public_html/katalogstrony/lib/vendor/symfony/data/web/sf”>
  allowoverride all
  allow from all
  </Directory>
  </Virtualhost>

  Oczywiście przygotowujemy sobie serwer nazw lub wpisujemy nową nazwę w pliku /etc/hosts
  Restartujemy apacha…

 3. Tworzymy katalog w którym przechowywany będzie cały framework symfony
  $ mkdir -p lib/vendor
 4. teraz instalujemy same symfony na serwerze…
  $ cd lib/vendor
  Pobieramy paczkę z serwera np. wgetem…
  $ tar zxpf symfony-1.4.8.tgz
  $ mv symfony-1.4.8 symfony
  $ rm symfony-1.4.8.tgz
 5. Możemy stworzyć pierwszy projekt
  cd ../../
  php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony generate:project nazwa_projektu
  Się nam pojawi lista wygenerowanych automatycznie plików symfony...
 6. w celu sprawdzenia poprawności instalacji wykonujemy np.  sprawdzenie wersji symfony…
  php lib/vendor/symfony/data/bin/symfony -V
  lub krócej
  php symfony -V
  W moim przypadku otrzymałem:
  symfony version 1.4.8 (scieżka)
 7. Możemy od razu przygotować konfigurację DB
  php symfony configure:database "pgsql:host=localhost;dbname=dbname" root jakieshaslo
 8. Możemy stworzyć pierwszą aplikację symonową
  php symfony generate:app frontend
  I ponownie otrzymujemy bogatą listę wygenerowanych plików i katalogów…

  Po wszystki otrzymać powinniśmy strukturę podobną do tej:
  apps
  cache
  config
  data
  lib
  log
  plugins
  symfony
  test
  web

  Przyjrzyjmy się bliżej wygenerowanemu przed chwilą katalogowi apps/frontend…
  Katalog config/ jest katalogiem w którym przechowywane są
  Katalog lib/ jest zbiorem bibliotek i klas
  Katalog modules/ MVC aplikacji
  Katalog templates/ szablony

 9. Bardzo ważne :) koniecznie nalezy zmienić uprawnienia do katalogu cache i log na 777
  chmod 777 cache/ log/

Leave a Reply