Książki wprost z Helion…

Księgarni Helion nikomu przedstawiać nie trzeba. Znana jest ze sprzedaży świetnych podręczników związanych nie tylko z informatyką, choć ta z pewnością stanowi większość asortymentu.

Helion to 85% sprzedawanych książek komputerowych rocznie w Polsce. Asortyment księgarni internetowej to około 3100 wydanych tytułów co sprawia że księgarnia ta jest liderem w dziedzinie literatury informatycznej.

Część asortymentu dostępna jest w wersji e-booków, dzięki czemu podręcznik mają jeszcze lepszą cenę. Continue reading 'Książki wprost z Helion…'»

oracle – podstawowe zapytania

Połączenie z bazą danych:

sqlplus username/password@database-name

Listowanie tabel powiązanych z aktualnie powiązanym użytkownikiem:

select tablespace_name, table_name from user_tables;

Wyświetlenie wszystkich tabel w bazie danych:

select tablespace_name, table_name from dba_tables;

Wylistowanie szytkich tabel z dostępem dla aktualnego usera, typu:

select tablespace_name, table_name from all_tables;

Informacje na temat tabeli pobieramy za pomocą polecenia:

desc <table_name>
</table_name>

XML – Typy wezłów dokumentu XML

Wartość – Typ węzła

 1. Element
 2. Atrybut
 3. Węzeł tekstowy
 4. Sekcja CDATA
 5. Referencja do encji
 6. Węzeł encji
 7. Instrukcja przetwarzania XML
 8. Komentarz XML
 9. Węzeł dokumentu XML
 10. Definicja typu dokumentu
 11. Część dokumentu XML
 12. Notacja XML

SCP – Kopiowanie plików na innym porcie

Istotna jest kolejność wprowadzanych parametrów do połączenia.
I tak, w przypadku kopiowania plików lokalnych na zdalny serwer najpierw podajemy porty, konfigurację kluczy plik lokalny i dopiero logowanie na serwer zdalny, czyli, np:
Continue reading 'SCP – Kopiowanie plików na innym porcie'»

SSH – Dodawanie kluczy

Po wczytaniu kluczy ssh do serwera należy je zaimportować poleceniem ssh-add.
Czasami, w zależności od konfiguracji maszyny mogą wystąpić z tym problemy i pojawi się monit:

ssh-add ~/.ssh/id_rsa.pub
Could not open a connection to your authentication agent.

Continue reading 'SSH – Dodawanie kluczy'»

php – metody magiczne

Przykładowy kod objaśniający działanie metod magicznych w PHP.
Kod pochodzi z kursu eduweb.pl który znakomicie wyjaśnia funkcjonowanie bardziej zaawansowanych zagadnień programowania obiektowego.

Continue reading 'php – metody magiczne'»

Przeniesienie zadania do screena

Celem tego artykułu jest przedstawienie prostej metody na przeniesienie działającego w terminalu zadania do screena, co pozwoli nam na zwolnienie terminala i ponowny powrót do zadania.

Koniecznym do wykonania działania będą następujące aplikacje:

 • screen – oczywiście
 • disown (wbudowana w bash i zsh komenda)
 • reptyr lub retty – Reparent a running program to a new terminal
 • pgrep

Przenoszenie zadania na przykładzie.
Continue reading 'Przeniesienie zadania do screena'»

MySQL – Tworzenie kursora

Jeśli potrzebujesz w funkcji lub procedurze przelecieć po określonych rekordach w bazie danych to kursor okaże się najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej jeśli chodzi o bazy MySQL. Postgre okazuje się tutaj być potęgą. W postgresie wystarczy zadeklarować w zmiennej listę interesujących nas rekordów i w zwykłej pętli wiersz po wierszu możemy przejść po wszystkich rekordach.
Przykładowy kursor MySQL poniżej, opisy w kodzie.
Continue reading 'MySQL – Tworzenie kursora'»

Event – Zadania w MySQL

Tworzenie procedury w MySQL np:
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE travels.MOVE_OLD_AUTOMAILER_RECORDS()
BEGIN
INSERT INTO anyDb.automailer_old(id, from_email, from_name, to_email, subject, body, alt_body, swift_message, created_at, sent_at, is_html, is_sending, is_sent, is_failed, started_sending_at)
SELECT * FROM anyDb.automailer WHERE sent_at <= (SELECT NOW() - INTERVAL 1 MONTH);
DELETE FROM anyDb.automailer WHERE sent_at <= (SELECT NOW() - INTERVAL 1 MONTH);
END $$
DELIMITER ;

Continue reading 'Event – Zadania w MySQL'»

Usuwanie gałęzi gita

Usuwanie utworzonych gitowych gałęzi jest bardzo proste.
Najpierw usuwamy gałąź lokalnie, pamiętając o tym by w razie konieczności połączyć naszą gałąź z drzewem głównym git-a.
Potem wystarczy wysłać zmiany do zdalnego repozytorium, o ile z takim pracujemy.
Continue reading 'Usuwanie gałęzi gita'»

Instalacja Composer

Powtarzając za tym co pisze na stronach symfony.com, Composer to menadżer pakietów wykorzystywany w nowoczesnych aplikacjach PHP. Jest to polecana metoda instalacji symfony2.

Instalacja Composer pod Linuxem (podobno działa również na X Mac OS) wygląda następująco:
Continue reading 'Instalacja Composer'»